Ogólnopolska konferencja "Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości"

Ogólnopolska konferencja "Ochrona dziedzictwa architektury i urbanistyki polskiej 2 połowy XX wieku"

II Kongres Konserwatorów Polskich 2016

Instytut Historii Architektury i Konserwacji Zabytków WA PK