Strona główna

Szanowni Państwo,

Realizując uchwałę swego XVIII Walnego Zjazdu, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków zainicjowało i podjęło, wspólnie z Narodowym Instytutem Dziedzictwa i Politechniką Krakowską, organizację

II KONGRESU KONSERWATORÓW POLSKICH
„PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI”,
w dniach 6-10 października 2015,
w Warszawie i Krakowie.

Został on objęty Patronatem Honorowym przez Panią Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. MAŁGORZATĘ OMILANOWSKĄ, a przewodnictwo Komitetu Honorowego przyjął PIOTR ŻUCHOWSKI, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków RP.

II KONGRES KONSERWATORÓW POLSKICH w zamyśle organizatorów ma być retrospekcją stanu ochrony dziedzictwa kulturowego z perspektywy ostatniej dekady oraz debatą środowiska konserwatorskiego nad nowymi wyzwaniami i poszukiwaniem modelu jego skutecznej ochrony i integracji ze współczesnymi potrzebami. Oczekujemy, że Polska – będąc pełnoprawnym członkiem UE i stojąc wobec nowej fazy dynamicznego rozwoju – będzie w stanie doskonalić narodową doktrynę ochrony, system prawny i struktury organizacyjne, służące utrwalaniu dziedzictwa i naszej tożsamości kulturowej, zachowując zarazem pryncypia uniwersalizmu i pluralizmu.

Wśród Honorowych Gości KONGRESU znajdą się wybitni przedstawiciele światowego i europejskiego środowiska konserwatorskiego, miedzy innymi: Gustavo Aroaz – Prezydent ICOMOS, Alfredo Conti – Wice Prezydent ICOMOS, Kristi Kovanen – Sekretarz Generalny ICOMOS, Jean-Louis Luxen – b. Sekretarz Generalny ICOMOS, Maurizio Di Stefano – Prezydent Włoskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Stefano Bertocci – Prof. Uniwersytetu we Florencji, Mario Docci – Prof. Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, Susana Mora – Prof. Uniwersytetu w Madrycie, Prof. Andre De Naeyer – Prof. Uniwersytetu w Antwerpii.

Zapraszamy serdecznie przedstawicieli polskiego świata nauki i kultury, naukowców wyższych uczelni i twórców, członków SKZ i bratnich organizacji, pracowników Służb Konserwatorskich, wszystkich profesjonalistów reprezentujących interdyscyplinarne obszary wiedzy – teoretyków i praktyków do aktywnego udziału w II KONGRESIE KONSERWATORÓW POLSKICH i prezentacji na jego forum własnych badań, doświadczeń, osiągnięć i przemyśleń, które złożą się na dorobek II KONGRESU. Oczekujemy także licznego udziału gości zagranicznych, których wiedza teoretyczna i praktyczna w istotny sposób może wzbogacić końcową rezolucję kongresową.

Prof. Andrzej Kadłuczka
Prezes ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

Prof. Małgorzata Rozbicka
Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Prof. Kazimierz Furtak
Rektor Politechniki Krakowskiej

Komentarze są wyłączone.