Wstęp

W roku 2015 minie 70 lat od podjęcia w 1945 roku przez Naród Polski gigantycznego wysiłku odbudowy obróconych w zgliszcza miast historycznych i zabytków architektury i przywrócenia ich społeczeństwu jako nośników pamięci kulturowej. Dziedzictwo jako źródło tożsamości, zagrożone niekontrolowanym rozwojem i regionalnymi konfliktami i kataklizmami, to główny temat obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w roku 2014, ale zawsze pozostanie on tematem ponadczasowym. Obecnie obchodzimy, wspólnie z PKN ICOMOS, 50 rocznicę utworzenia niezależnej pozarządowej, ogólnoświatowej organizacji powołanej do ochrony dziedzictwa kulturowego. Idea ta pojawiła się na 2. Międzynarodowym Kongresie Architektów, Konserwatorów i Techników Zabytków, który uchwalił w 1964 roku słynną Kartę Wenecką, a prof. Piero Gazzola zaproponował aby pierwsze Zgromadzenie Generalne ICOMOS miało miejsce w Warszawie i Krakowie w czerwcu 1965 roku. W 2000 roku, po trzech latach przygotowań i dyskusji merytorycznej w gronie ekspertów, reprezentujących uczelnie Florencji, Wenecji, Rzymu, Budapesztu, Valadolid i Krakowa, wsparte programem UE Culture 2000, z inicjatywy naukowców Politechniki Krakowskiej przyjęto w Krakowie – ówczesnej stolicy kulturalnej Europy – dokument pn. Karta Krakowska 2000, definiujący podstawowe cele, metody i środki, służące ochronie dziedzictwa architektonicznego, a którego przewodnią myślą było przekonanie, że „Dziedzictwo historyczne może być fundamentem nowoczesnej cywilizacji”.

Włączamy się w ten nurt, dedykując Drugi Kongres Konserwatorów Polskich nie tylko uznanym doświadczeniom polskiej szkoły konserwatorskiej, ale także refleksji i debacie nad współczesnymi wyzwaniami, jakie stoją przed ideą ochrony dziedzictwa jako źródła tożsamości kulturowej i nośnika uniwersalnych wartości naszej cywilizacji. Organizatorzy reprezentują niezależne społeczne organizacje zawodowe, środowiska naukowe i instytucje rządowe:
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, które powstało 35 lat temu na fali solidarnościowych przemian, dołączając tym samym do ponad 110 letniej tradycji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości,
Politechnikę Krakowską, inaugurującą 70 lat temu na Wawelu nową, powojenną uczelnię opartą na przedwojennej profesurze i młodej, patriotycznej i profesjonalnej kadrze, której celem było wykształcenie specjalistów zdolnych podjąć dzieło odbudowy i rozwoju kraju,
Narodowy Instytut Dziedzictwa, rządową agendę MKiDN, prawnego sukcesora zasłużonego Ośrodka Dokumentacji Zabytków, powołanego 53 lata temu i kontynuującego misję, powstałego jeszcze w 1918 roku, u progu niepodległości, Referatu Sztuki w MWRiOP. To już 97 lat polskiej państwowej służby konserwatorskiej.

Komentarze są wyłączone.