Wskazówki dla autorów

Wskazówki dla autorów

1. INFORMACJE OGÓLNE
Artykuły, opracowane w programie MS Word, należy dostarczyć pocztą elektroniczną na adres: kongres@pk.edu.pl
Objętość minimalna referatu to 15 tys. znaków (ze spacjami), zaś objętość maksymalna – wraz z przypisami, podpisami ilustracji (maksymalnie 4 ilustracje) oraz bibliografią – nie może przekroczyć 20 tys. znaków (bez spacji).

Na pierwszej stronie artykułu należy umieścić w kolejności:

  – imię i nazwisko autora,
  – tytuł artykułu w języku angielskim,
  – tytuł artykułu w języku polskim,
  – streszczenie w języku angielskim,
  – słowa kluczowe w języku angielskim,
  – streszczenie w języku polskim,
  – słowa kluczowe w języku polskim,
  – u dołu strony przypis zawierający tytuł (stopień naukowy), imię, nazwisko autora/autorów, nazwę instytutu, wydziału, uczelni/instytucji w języku angielskim.

Na końcu artykułu (w języku polskim) należy umieścić wykaz literatury (wg wzoru).
Prosimy o przygotowanie streszczeń w języku angielskim i polskim w możliwie krótkiej formie, by mogły zmieścić się na pierwszej stronie (każde streszczenie do 1000 znaków ze spacjami).
Prosimy o zapisywanie artykułów w formacie .rtf lub .doc (.docx). Prosimy o nie składanie tekstów w formacie .pdf.
Wzór formatowania artykułu znajduje się tutaj.

2. USTAWIENIA STRONY
W celu poprawnego ustawienia formatu kolumny (13×19,5 cm) do druku należy, w programie komputerowym MS Word, wykonać kolejno:
1. Otworzyć menu PLIK
następnie USTAWIENIA STRONY
w zakładce MARGINESY wpisać w odpowiednich okienkach:
GÓRNY 5,7 cm
DOLNY 5,1 cm
LEWY 4 cm
PRAWY 4 cm
MARGINES NA OPRAWĘ 0
POZYCJA MARGINESU NA OPRAWĘ lewy
ORIENTACJA pionowa
STRONY standardowo
PAPIER A4
CAŁY DOKUMENT
2. Otworzyć menu WSTAW
następnie NUMERY STRON i ustawić:
POŁOŻENIE góra strony (nagłówek)
WYRÓWNANIE zewnętrzne
nacisnąć FORMAT
ustawić FORMAT NUMERACJI: 1, 2, 3…
Numery stron mają wielkość pisma podstawowego (czcionka Times New Roman CE, rozmiar 10).

3. MATERIAŁ ILUSTRACYJNY
W przypadku umieszczenia ilustracji (zwłaszcza kolorowych) w tekście autor jest zobowiązany do dostarczenia materiału ilustracyjnego w formie elektronicznej, w następującej formie:
Grafika bitowa (np. skany fotografii, wszelkiego rodzaju obrazy z aparatów cyfrowych czy bibliotek na CD-R itp.)
rozmiar grafiki najmniej 1:1
rozdzielczość najmniej 300 dpi
format TIFF, EPS, JPEG
Rysunki wektorowe (znaczki, logo, wykresy, itp.) wykonane w programach Corel lub Adobe Illustrator
rozmiar grafiki najmniej 1:1
format CDR, AI
tekst (fonty, czcionki) zamieniony na krzywe

Mamy możliwość otwarcia i obróbki plików zapisanych w następujących programach:
Adobe Photoshop 7.0 (i wersje niższe)
Corel Draw 9.0 (i wersje niższe)
Adobe Illustrator 9.0 (pliki jednak prosimy zapisywać w wersji 7.0)
MS Word 2002/XP (i wersje niższe).

Uwaga!
Prosimy nie dostarczać plików graficznych o rozdzielczości mniejszej niż 300 dpi. Rysunki o mniejszej rozdzielczości nie będą przyjmowane.
Prosimy nie dostarczać plików graficznych (tabele, wykresy itp.) wykonanych w programie Word w kolorze, a w szczególności zawierających kolorowy tekst objaśniający.

Komentarze są wyłączone.