6 października

6 PAŹDZIERNIKA (wtorek)

SALA WIELKA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO W WARSZAWIE

08.30-11.00 Recepcja uczestników
11.00-12.00 Uroczyste otwarcie Kongresu, przemówienia powitalne
11.00-11.15 Otwarcie Kongresu, powitanie Gości – Prezes SKZ
11.00-11.20 Wystąpienie Pani Minister Prof. Małgorzaty Omilanowskiej
Wystąpienie Pana Sekretarza Stanu Piotra Żuchowskiego
Wystąpienie Pani Dyr. NID Prof. Małgorzaty Rozbickiej
Wystąpienie JM Rektora Politechniki Krakowskiej
11.20-11.40 Wystąpienia Gości Kongresu:
– Prez. Gustavo Araoz (ICOMOS International)
– Prez. Bogusław Szmygin (ICOMOS Polski)
Odznaczenia Państwowe, Resortowe i SKZ
11.40-12.00 Wystąpienie Dyr. Jacka Dąbrowskiego – KRAJOWY PROGRAM OCHRONY ZABYTKÓW
12.00-13.00 lunch
13.00-15.30 Sesja Plenarna Inicjująca, cz. 1 PREZENTACJA TEZ KONGRESU
Panel STRATEGIA (Strategia ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście zasad krajowej polityki przestrzennej na rzecz zrównoważonego rozwoju) - tłumaczenie symultaniczne
Przewodniczą: Prof. Zbigniew Bać, Prof. Wojciech Bonnenberg
13.00-13.15 Prez. ICOMOS, Gustavo Araoz – HERITAGE TRENDS TODAY AND TOMORROW AS SEEN FROM EVOLVING CONSERVATION PHILOSOPHY AND PRACTICE
13.15-13.30 Prof. Sławomir Gzell – EUROPEJSKIE MIASTO POTRZEBUJE POMOCY
13.30-13.45 Prof. Zbigniew Zuziak – URBANISTYKA I DZIEDZICTWO KULTURY. Strategie, aktorzy i struktury w labiryntach miejskości
Panel DOKTRYNY (Współczesne doktryny i pryncypia konserwatorskie, uniwersalizm a tożsamość, zagrożenia, szanse) - tłumaczenie symultaniczne
Przewodniczą: Prof. Jerzy Jasienko, Prof. Ireneusz Płuska
14.00-14.15 Prof. Andrzej Kadłuczka – CONSERVATIO EST CONTINUA CREATIO – CZYLI DOKTRYNA OCHRONY DZIEDZICTWA JAKO KOMPONENTU PRZESTRZENI EGZYSTENCJONALNEJ
14.15-14.30 Prof. Bogusław Szmygin – TEORIA I KRYTERIA WARTOŚCIOWANIA DZIEDZICTWA JAKO PODSTAWA JEGO OCHRONY
Panel SYSTEM (System ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, legislacja, struktury, formy finansowania, metodologia, priorytety) - tłumaczenie symultaniczne
Przewodniczą: Prof. Kamil Zeidler, Dyr. Tadeusz Zielniewicz
14.45-15.00 Prof. Piotr Dobosz – USTRÓJ PRAWNY I SYSTEM ORGANIZACYJNY INSTYTUCJI OCHRONY DZIEDZICTWA
15.00-15.15 Prof. Jacek Purchla – W STRONĘ SYSTEMU OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W POLSCE
15.15-15.30 Prof. Katarzyna Zalasińska z zespołem – ZGŁOSZONY GŁOS W DYSKUSJI
15.30-16.00 przerwa na kawę
16.00-19.00 Sesja Plenarna Inicjująca, cz. 2 PREZENTACJA TEZ KONGRESU
Panel SŁUŻBY (Rola służb konserwatorskich w utrzymaniu zasobów dziedzictwa kulturowego i ich integracji ze współczesną przestrzenią egzystencjonalną) - tłumaczenie symultaniczne
Przewodniczą: Prof. Wojciech Kosiński, Dr Aleksander Broda
16.00-16.15 Prof. Andrzej Gaczoł – POMIĘDZY ZASADĄ PRIMUM NON NOCERE A IDEĄ „PRZESZŁOŚĆ W PRZYSZŁOŚCI” GAZZOLI, CZYLI POLITYKA NIEZBĘDNEJ INTERWENCJI KONSERWATORSKIEJ
16.15-16.30 Prof. Ewa Węcławowicz Gyurkovich – MIEJSCE NOWEJ SZTUKI I ARCHITEKTURY W HISTORYCZNEJ PRZESTRZENI KULTUROWEJ
16.30-16.45 Dr Jan Janczykowski – ZGŁOSZONY GŁOS W DYSKUSJI
Panel EDUKACJA (Znaczenie powszechnej edukacji, kształcenia zawodowego, akademickiego i permanentnego dla ochrony dziedzictwa kulturowego) - tłumaczenie symultaniczne
Przewodniczą: Prof. Kazimierz Kuśnierz, Dyr. Paweł Jaskanis
17.00-17.15 Prof. Andrzej Koss – EDUKACJA I KSZTAŁCENIE ZAWODOWE NA POTRZEBY OCHRONY DZIEDZICTWA
17.15-17.30 Dr Beata Kwiatkowska-Kopka – POMNIK HISTORII I INNE FORMY NOBILITACJI ZABYTKU JAKO PRIORYTETY NA RZECZ POWSZECHNEGO DOSTĘPU DO DZIEDZICTWA I JEGO PROMOCJI
18.00-18.30 Podsumowanie:
Prof. Jerzy Jasieńko, Przewodniczący GKK przy MKIDN
Prof. Andrzej Kadłuczka, Przewodniczący ZG SKZ
20.00-23.00 Kolacja

Komentarze są wyłączone.