Komitet programowy

JACEK RULEWICZ
Sekretarz Generalny ZG SKZ
Przewodniczący Komitetu Programowego

PIOTR BIAŁKO
Przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki, ZG ZPAP

KATARZYNA BRAUN
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

JACEK CZECHOWICZ
Politechnika Krakowska

JACEK CZUBIŃSKI
Politechnika Krakowska

ANDRZEJ GACZOŁ
Politechnika Krakowska

JAN JANCZYKOWSKI
Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków

DARIUSZ KOPCIOWSKI
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

BARBARA BELINIS-KOPEĆ
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków

KATARZYNA KOŁODZIEJCZYK
Politechnika Krakowska

WOJCIECH KOSIŃSKI
Politechnika Krakowska

HALINA LANDECKA
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

RYSZARD MIKLIŃSKI
Archaios, Targi Dziedzictwo, Honorowy Członek SKZ

PIOTR NAPIERAŁA
Wice Prezes ZG SKZ, Fundacja Parków i Pałaców Kotliny Jeleniogórskiej

DOMINIK PRZYGODZKI
Politechnika Krakowska

JOLANTA SROCZYŃSKA
Politechnika Krakowska

KLAUDIA STALA
Politechnika Krakowska

JERZY SZAŁYGIN
Wice Prezes ZG SKZ, Wice Dyrektor NID

MARTA URBAŃSKA
Politechnika Krakowska

ZBIGNIEW WIKŁACZ
Politechnika Krakowska

Komentarze są wyłączone.