Tryb pracy

W ramach Sesji Plenarnej w dniu 6 października 2015, prowadzonej przez moderatorów, zostanie zaprezentowanych 10 – 12 RAPORTÓW, odnoszących się do zaproponowanych obszarów problemowych Kongresu. RAPORTY, przygotowane przez zaproszonych przez Organizatorów ekspertów, będą zawierały diagnozę stanu ochrony dziedzictwa i prognozę perspektywiczną (wnioski) dla prac nad doskonaleniem merytorycznych podstaw i metod ochrony, oraz legislacyjnych i systemowych weryfikacji. Wnioski zawarte w RAPORTACH – uzupełnione w toku Kongresu o postulaty dyskutowane w czasie Sekcji Tematycznych – będą podstawą do, przygotowanej przez moderatorów Sesji Plenarnej i prowadzących Sekcje Tematyczne, propozycji finalnej REZOLUCJI KONGRESU.

W ramach Sekcji Tematycznych przewiduje się 15. minutowe REFERATY wraz z wnioskami dotyczącymi tematyki Kongresu oraz przeprowadzenie dyskusji i zdefiniowanie postulatów środowiska, przekazanych zespołowi redakcyjnemu REZOLUCJI. REZOLUCJA zostanie przyjęta na Sesji Plenarnej Zamykającej w dniu 8 października 2015 roku.

RAPORTY przedstawione na Sesji Plenarnej będą opublikowane w wersji dwujęzycznej (polski / angielski) i udostępnione uczestnikom Kongresu, natomiast REFERATY zakwalifikowane do prezentacji oraz pozostałe, przyjęte do druku, będą opublikowane w kilkutomowym wydawnictwie w języku oryginalnym i udostępnione uczestnikom Kongresu. Edycja wydawnictwa kongresowego będzie przygotowana jako kwalifikowana publikacja naukowa Politechniki Krakowskiej, o 4 – 6. punktowym indeksie wg wykazu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Komentarze są wyłączone.