Strona główna

Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Katedra Historii Architektury i Konserwacji Zabytków (Wydział Architektury, Politechnika Krakowska) zapraszają na konferencję poświęconą kwestiom uwarunkowań gruntowych i wodnych, w tym szczególnie dotyczących nawarstwień antropogenicznych oraz ich powiązaniami z ochroną cennego dziedzictwa przeszłości na obszarze historycznego Krakowa. Konferencja odbędzie się w dniach 18 – 19 listopada 2021 w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa (Pałac Krzysztofory) przy Rynku Głównym w Krakowie. Wydarzenie otrzymało wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego<. Patronatów udzielili: Polski Komitet Narodowy ICOMOS, Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków oraz Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków.


Link do transmisji na Youtube: https://youtu.be/ABbfVsEniDo

Komentarze są wyłączone.