7 października

7 PAŹDZIERNIKA (środa)

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE, PAŁAC NA WYSPIE (sekcja 1)

08.30-09.30 recepcja
Moderator: PROF. PIOTR OBRACAJ, POLITECHNIKA OPOLSKA
09.30-09.50 Prof. Olgierd Czerner, Politechnika Wrocławska – referat wiodący
SILVA RERUM CONSERVATIONIS
09.50-10.05 Prof. Jacek Gyurkovich, Politechnika Krakowska
MIEJSKOŚĆ MIASTA – MARZENIE O PRZESZŁOŚCI
10.05-10.20 Prof. Justyna Kobylarczyk, Politechnika Krakowska
OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO JAKO SZANSA ROZWOJU OBSZARÓW STAGNACJI
10.20-10.35 Prof. Zoriana Lukomska, Prof. Larysa Polischchuk, Dr Halyna Lukomska, Ivano-Frankivski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, Instytut Architektury
DISCLOSURE OF THE VALUE OF URBAN HERITAGE IN WESTERN UKRAINE AS A WAY TO ITS PRESERVATION
10.35-10.50 Prof. Małgorzata Chorowska, Politechnika Wrocławska
ZAMKI, DWORY I PAŁACE NA DOLNYM ŚLĄSKU W ĆWIERĆ WIEKU OD TRANSFORMACJI USTROJOWEJ 1989 R.
10.50-11.05 Dr Dariusz Gaweł, Politechnika Świętokrzyska
REWALORYZACJA MIASTA KAZIMIERZOWSKIEGO W RADOMIU W PROCESIE REWITALIZACJI
11.05-11.20 Prof. Hubert Mełges, Politechnika Krakowska
PRZESTRZEŃ JAKO SKŁADNIK DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
11.20-11.50 przerwa na kawę
Moderator: PROF. KLAUDIA STALA, POLITECHNIKA KRAKOWSKA
11.50-12.10 Prof. Susana Mora, Superior Technical School of Architecture of Madrid – referat wiodący
RESTORATION OF MONUMENTS IN SPAIN. THEORY AND PRACTICE
12.10-12.25 Mgr Aleksandra Orłowska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Warszawa
ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE JAKO ELEMENT KRAJOBRAZU KULTUROWEGO – PROBLEM OCHRONY I ZARZĄDZANIA
12.25-12.40 Prof. Alina Pancewicz, Politechnika Śląska w Gliwicach
OCHRONA KRAJOBRAZU EWOLUCYJNEGO AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ
12.40-12.55 Dr Dominika Pazder, Dr Bartosz Kaźmierczak, Politechnika Poznańska
MIEJSCE DZIEDZICTWA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE. KOEGZYSTENCJA SZTUKI I TECHNOLOGII W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ MIAST
12.55-13.10 Prof. Bogusław Podhalański, Politechnika Krakowska
MONUMENTWACHT
13.10-13.25 Prof. Wojciech Kosiński, Politechnika Krakowska
OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW A TENDENCJE KSZTAŁTOWANIA MIAST W 21. WIEKU
13.30-14.30 lunch
Moderator: PROF. JERZY JASIEŃKO, POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
14.30-14.50 Dr Paolo Del Bianco, Fondazione Romualdo Del Bianco – referat wiodący
HERITAGE FOR INTERCULTURAL DIALOGUE, A NEW COMMERCIAL OFFER FOR THE TOURIST MARKET WITH LIFE, BEYOND TOURISM
14.50-15.05 Prof. Alfredo Conti, ICOMOS International
CULTURAL HERITAGE AND TOURISM: POSSIBILITIES OF A SUSTAINABLE RELATIONSHIP
15.05-15.20 Prof. Klaudia Stala, Politechnika Krakowska
ROLA I ZNACZENIE DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO W WSPÓŁCZESNEJ PRZESTRZENI MIEJSKIEJ
15.20-15.35 Dr Mariusz Tuszyński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
REWITALIZACJA Z UZUPEŁNIENIEM ZABUDOWY NA TERENIE POFORTECZNYM „VICTORIA-KASERNE” W SZCZECINIE
15.35-15.50 Prof. Romuald Tarczewski, Politechnika Wrocławska
KONSTRUKCJA ZABEZPIECZAJĄCA OBIEKT B.V W STAREJ DONGOLI
15.50-16.05 Mgr Maciej Kapołka, Politechnika Krakowska
KONKURSY ARCHITEKTONICZNE I URBANISTYCZNE W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA MIĘDZYWOJENNEGO W KRAKOWIE
16.05-16.30 przerwa na kawę
Moderator: PROF. ANDRZEJ BIAŁKIEWICZ, POLITECHNIKA KRAKOWSKA
16.30-16.45 Prof. Maciej Bonawentura Pawlicki, PPWSZ w Nowym Targu – referat wiodący
ZMIENNOŚĆ POJĘĆ W TEORII I PRAKTYCE KONSERWACJI ZABYTKÓW I OCHRONY DÓBR KULTURY
16.45-17.00 Prof. Mateusz Gyurkovich, Politechnika Krakowska
PROJEKTY KULTURALNE JAKO ELEMENT STRATEGI OCHRONY DZIEDZICTWA – WYBRANE PRZYKŁADY
17.00-17.15 Dr Aleksander Owerczuk, Politechnika Białostocka
UPAMIĘTNIENIE NIEISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH JAKO FORMA ZACHOWANIA HISTORYCZNEGO KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
17.15-17.30 Mgr Mirosław Sulma, Mgr Maria Katarzyna Kaczorowska, ICOMOS, ES-System
ILUMINACJA ZABYTKÓW – POTENCJAŁ, WYZWANIA, DYLEMATY
17.30-18.00 dyskusja, zamknięcie sesji

ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE, PODCHORĄŻÓWKA (sekcja 2,3)

08.30-09.30 recepcja
Moderator: PROF. MARZENNA CIECHAŃSKA, AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE
09.30-09.50 Prof. Manfred Wehdorn, Technische Universitat, Wien – referat wiodący
RESTORATION OF THE LIECHTENSTEIN PALACE
09.50-10.05 Prof. Władysław Zalewski, Mgr Karolina Molga, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
KONSERWACJA MALOWIDEŁ BIZANTYŃSKICH FUNDACJI KRÓLA WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY W LATACH 2008–2011 NA TLE KONSERWACJI JULIUSZA MAKAREWICZA (1934 R.) W PREZBITERIUM KATEDRY W SANDOMIERZU
10.05-10.20 Prof. Grażyna Schulze-Głazik, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
PRZESZŁOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ LUBIĄŻA. PROBLEMY KONSERWACJI-RESTAURACJI-REWITALIZACJI WIELKICH ZAŁOŻEŃ ARCHITEKTONICZNYCH NA PRZYKŁADZIE KLASZTORU POCYSTERSKIEGO W LUBIĄŻU NA DOLNYM SLĄSKU
10.20-10.35 Dr Ewa Święcka, Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki ZPAP
ARTYSTA-KONSERWATOR DZIEŁ SZTUKI. AUTENTYZM I ARTYZM W KONSERWACJI MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH
10.35-10.50 Prof. Zdzisława Tołłoczko, Politechnika Krakowska
KILKA REFLEKSJI KONSERWATORSKICH NAKREŚLONYCH PIÓREM HISTORYKA ARCHITEKTURY, CZYLI MIĘDZY BREMĄ, PARYŻEM, GLASGOW I ST. LOUIS
10.50-11.05 Mgr Ewa Tymcik, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
KONSERWATOR – PRAKTYK W PROCESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
11.05-11.20 Dr Marta Anna Urbańska, Politechnika Krakowska
NAJNOWSZA POLSKA ARCHITEKTURA SITE SPECIFIC: KONSERWACJA TOŻSAMOŚCI?
11.20-11.50 przerwa na kawę
Moderator: DR ANDRZEJ MICHAŁOWSKI, ICOMOS POLSKA
11.50-12.10 Prof. Andre De Naeyer, University College, Antwerpen, Belgium – referat wiodący
SUSTAINABILITY AND MODESTY: A PERMANENT CHALLENGE FOR CONSERVATION ARCHITECTS
12.10-12.25 Dr Waldemar Komorowski, Muzeum Narodowe w Krakowie
JAK KONSERWATORZY OZDABIALI KRAKÓW
12.25-12.40 Prof. Agata Zachariasz, Politechnika Krakowska
O ZABYTKOWYCH OGRODACH. O KONSERWACJI, REWALORYZACJI I ODTWARZANIU ŻYJĄCYCH DZIEŁ SZTUKI
12.40-12.55 Dr Dorota Sikora, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
WSPÓŁCZESNE PROBLEMY OCHRONY I KONSERWACJI PARKÓW I OGRODÓW ZABYTKOWYCH W POLSCE W KONTEKŚCIE DOKTRYNY KONSERWATORSKIEJ
12.55-13.10 Dr Andrzej Siwek, Narodowy Instytut Dziedzictwa OT w Krakowie
OCHRONA ZABYTKOWEGO KRAJOBRAZU KULTUROWEGO W ŚWIETLE PRAGMATYKI KONSERWATORSKIEJ
13.10-13.25 Prof. Romana Cielątkowska, Politechnika Gdańska
OCHRONY DZIEDZICTWA POLSKIEJ ARCHITEKTURY DREWNIANEJ NA UKRAINIE, PROBLEMY, METODOLOGIA, FORMY FINANSOWANIA W KONTEKŚCIE MOŻLIWOŚCI ZACHOWANIA CIĄGŁOŚCI KULTUROWEJ, NA PRZYKŁADZIE TRZECH OBIEKTÓW
13.30-14.30 lunch
Moderator: DR EWA ŚWIĘCKA, OGÓLNOPOLSKA RADA KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI ZPAP
14.30-14.50 Prof. Monika Bogdanowska, Politechnika Krakowska – referat wiodący
RZECZ – ARTEFAKT – ZABYTEK, CZYLI O ISTOCIE RZECZY
14.50-15.05 Dr Jacek Czubiński, Politechnika Krakowska
PROBLEMY TOŻSAMOŚCI I IDENTYFIKACJI W OCHRONIE WIELOKULTUROWEGO DZIEDZICTWA ARCHITEKTONICZNEGO WYBRANYCH MIEJSCOWOŚCI UZDROWISKOWYCH NA HUCULSZCZYŹNIE
15.05-15.20 Prof. Maciej Motak, Politechnika Krakowska
WSPÓŁCZESNE DZIAŁANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNE NA RZECZ ZACHOWANIA I PREZENTACJI RELIKTÓW URBANISTYCZNYCH, NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA
15.20-15.35 Dr Aleksandra Marcinów, Politechnika Wrocławska
KONSERWACJA I ODBUDOWA ZAMKÓW, DWORÓW I PAŁACÓW KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ W XXI W.
15.35-15.50 Prof. Kazimierz Kuśnierz, Prof. Dominika Kuśnierz-Krupa, Politechnika Krakowska
WYBRANE PROBLEMY OCHRONY ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I URBANISTYKI WE WSPÓŁCZESNEJ
PRAKTYCE KONSERWATORSKIEJ
15.50-16.05 Prof. Marek Gosztyła, Prof. Lech Lichołai, Politechnika Rzeszowska
TWIERDZA PRZEMYŚL JAKO NOWY OBSZAR BADAŃ
16.05-16.30 przerwa na kawę
Moderator: DR BEATA KWIATKOWSKA-KOPKA, ZAMEK KRÓLEWSKI NA WAWELU
16.30-16.45 Prof. Tatiana Kirilova Kirova, Dr Davide Mezzinoreferat wiodący
TOWARD A HOLISTIC HERITAGE CONSERVATION
16.45-17.00 Prof. Małgorzata Mizia, Politechnika Krakowska
CO ARCHITEKTOM DO OCHRONY DÓBR KULTURY?
17.00-17.15 Dr Jolanta Sroczyńska, Politechnika Krakowska
WSPÓŁCZESNA PREZENTACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – PRZEGLĄD WYBRANYCH DOKUMENTÓW
17.15-17.30 Dr Magdalena Sulima, Politechnika Białostocka
OBRZĘDOWOŚĆ MUZYCZNA WSI POGRANICZA ETNICZNEGO JAKO ELEMENT KULTURY DUCHOWEJ (NA PRZYKŁADZIE WSI PODLASKIEJ)
17.30-18.00 dyskusja, zamknięcie sesji

MT „TARGI DZIEDZICTWO” CENTRUM KONFERENCYJNE ul. Marsa 56 c sala A (sekcja 4)

09.00-10.00 recepcja
Moderator: MGR JERZY SZAŁYGIN, NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA WARSZAWA
10.00-10.15 Dr Andrzej Gołembnik, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków – referat wiodący
INNOWACYJNE METODY DOKUMENTACJI DZIEDZICTWA
10.15-10.30 Mgr Piotr Białko, Związek Polskich Artystów Plastyków, Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki
NA STRAŻY KONSERWACJI ZABYTKÓW I OCHRONY ZAWODU: KONSERWATORZY W ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW. 25 LAT PRACY OGÓLNOPOLSKIEJ RADY KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI
10.30-10.45 Dr Anna Bojęś-Białasik, Politechnika Krakowska
ROLA BADAŃ ARCHITEKTONICZNYCH W OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA PRZYKŁADZIE KONSERWACJI ATRIUM – SIENI GOTYCKIEJ KLASZTORU DOMINIKANÓW W KRAKOWIE
10.45-11.00 Prof. Piotr Niemcewicz, Związek Polskich Artystów Plastyków, Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki
WALOR ARTYSTYCZNY KAMIENNEGO DETALU I RZEŹBY ARCHITEKTONICZNEJ. KONSERWATORSKIE UZUPEŁNIENIA I REKONSTRUKCJE – W PRZESZŁOŚCI I OBECNIE
11.00-12.00 przerwa na kawę, otwarcie Targów Dziedzictwa
12.00-12.20 Dr Jacek Czechowicz, Politechnika Krakowska
DYLEMATY AUTENTYZMU – POMIĘDZY TRWAŁĄ RUINĄ A ODBUDOWĄ
12.20-12.40 Mgr Anna Łopuska, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
GLOBALNY PLAN KONSERWACJI W PAŃSTWOWYM MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU
12.40-13.00 Mgr Ewa Cyrulik, Mgr Kamil Będkowski, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu
BADANIA KONSERWATORSKIE NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ PODJĘTYCH DLA ZACHOWANIA I KONSERWACJI OBIEKTÓW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE ODCINKA BI BYŁEGO OBOZU AUSCHWITZ II- BIRKENAU
13.00-13.20 Dr Anna Kulig, Politechnika Krakowska
OPACTWO BENEDYKTYNÓW W TYŃCU – 1000 LETNI KLASZTOR Z NOWOCZESNYM MUZEUM
13.30-14.30 lunch
Moderator: MGR MARIAN KWAPIŃSKI, KONSERWATOR ZABYTKÓW, GDAŃSK
14.30-15.00 Mgr Jerzy Szałygin, Narodowy Instytut Dziedzictwa Warszawa – referat wiodący
OCHRONA ZESPOŁÓW RURALISTYCZNYCH W POLSCE – ZAGROŻENIA I WYZWANIA
15.00-15.20 Mgr Justyna Derwisz, Politechnika Krakowska
WIRTUALNA REKONSTRUKCJA I JEJ PREZENTACJA MULTIMEDIALNA IN SITU W EKSPOZYCJI OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH
15.20-15.40 Mgr Łukasz Łukaszewski, Politechnika Krakowska
SKANER TRIANGULACYJNY – NARZĘDZIE DO BADAŃ I DIGITALIZACJI RELIKTOWO ZACHOWANYCH DETALI ARCHITEKTONICZNYCH
15.40-16.00 Dr Rafał Zapłata, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
NAZIEMNE SKANOWANIE LASEROWE W OCHRONIE ZABYTKÓW – POTENCJAŁ I POTRZEBY
16.00-16.30 przerwa na kawę
16.30-16.50 Dr Sławomir Rosolski, Politechnika Poznańska
PRZESZŁOŚĆ JAKO SKUTEK DLA PRZYSZŁOŚCI JAKO PRZYCZYNY
16.50-17.10 Mgr Karolina Małozięć, Politechnika Krakowska
AKTYWNY ŚWIADEK HISTORYCZNEGO KRAJOBRAZU: ADAPTACJE RUIN TRWAŁYCH NA TERENIE PÓŁWYSPU IBERYJSKIEGO
17.10-17.30 Prof. Hanna Michalak, Mgr Katarzyna Kościńska-Grabowska, Politechnika Warszawska
WYBRANE PROBLEMY MODERNIZACJI I ROZBUDOWY CZĘŚCI PODZIEMNYCH BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH
17.30-18.00 dyskusja, zamknięcie sesji

MT „TARGI DZIEDZICTWO” CENTRUM KONFERENCYJNE ul. Marsa 56 c sala B (sekcja 5)

09.00-10.00 recepcja
Moderator: MGR TOMASZ BŁYSKOSZ, NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA OT W GDAŃSKU
10.00-10.15 Dr Jacek Chrząszczewski, Małopolski WKZ – referat wiodący
REWALORYZACJA STAREGO MIASTA I KOPALNI SOLI W WIELICZCE W LATACH 2000-2015
10.15-10.30 Dr Piotr Fiuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
TRANSFORMACJA NADODRZAŃSKIEJ CZĘŚCI STAREGO MIASTA W SZCZECINIE PO 1989 ROKU – WOBEC WSPÓŁCZESNYCH DOKTRYN I PRYNCYPIÓW KONSERWATORSKICH
10.30-10.45 Dr Małgorzata Mełges, Politechnika Krakowska
PROBLEMATYKA KONSTRUKCJI DACHOWYCH W BUDYNKACH SAKRALNYCH
(NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH)
10.45-11.00 Dr Elżbieta Waszczyszyn, Politechnika Krakowska
WYBRANE PRZYKŁADY STRATEGII DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH W ZABYTKOWYCH ZESPOŁACH ARCHITEKTURY SZPITALNEJ. POMIĘDZY TEORIĄ I PRAKTYKĄ
11.00-12.00 przerwa na kawę, otwarcie Targów Dziedzictwa
12.00-12.20 Mgr Krzysztof Petrus, Politechnika Krakowska
ANALIZA XV- I XVI-WIECZNEJ ZABUDOWY ZACHODNICH PRZEDMIEŚĆ KRAKOWA PRZYKŁADEM BADAŃ NAD ZAGINIONĄ ARCHITEKTURĄ MIASTA
12.20-12.40 Prof. Wojciech Chmielewski, Politechnika Krakowska
SALA KONCERTOWA PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II ST. W KRAKOWIE. PRZYKŁAD ADAPTACJI I MODERNIZACJI ZABYTKU
12.40-13.00 Prof. Małgorzata Drożdż-Szczybura, Politechnika Krakowska
„PONIATÓWKI”. NIEDOSTRZEGANE DZIEDZICTWO CZASÓW II RZECZYPOSPOLITEJ
13.00-13.20 Dr Łukasz Stożek, Politechnika Krakowska
DUCH XII-WIECZNEJ REGUŁY ŚW. BERNARDA NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁCZESNEGO KLASZTORU CYSTERSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI NOVY DVUR W CZECHACH
13.30-14.30 lunch
Moderator: MGR MARIA SARNIK-KONIECZNA, STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
Prezentacja działalności PSOZ w województwach w latach 2005-2015
14.30-14.45 Sambor Gawiński, Kujawsko-Pomorski WKZ
14.45-15.00 Barbara Belinis-Kopeć, Lubuski WKZ
15.00-15.15 Ewa Stanecka, Zachodnio-Pomorski WKZ
15.15-15.30 Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski WKZ
15.30-15.45 Iwona Solisz, Opolski WKZ
15.45-16.00 Jan Janczykowski, Małopolski WKZ
16.00-16.30 przerwa na kawę
16.30-16.45 Rafał Nadolny, Mazowiecki WKZ
16.45-17.00 Grażyna Stojak, Podkarpacki WKZ
17.00-17.15 Halina Landecka, Lubelski WKZ
17.15-17.30 Wojciech Szygendowski, Łódzki WKZ
17.30-17.45 Barbara Obelinda, Dolnośląski WKZ
17.45-18.00 dyskusja, zamknięcie sesji

MT „TARGI DZIEDZICTWO” CENTRUM KONFERENCYJNE ul. Marsa 56 c sala C (sekcja 6)

Warsztaty: „Innowacyjne techniki dokumentacyjne, konserwatorskie i nowa metodologia działań przy obiektach zabytkowych – teoria i praktyka”
09.00-10.00 recepcja
11.00-12.00 przerwa na kawę, otwarcie Targów Dziedzictwa
12.00-13.20 Warsztaty, część 1
Wprowadzenie – przedstawiciel Organizatorów
Rafał Szrajber
WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W OCHRONIE I POPULARYZACJI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO – SZANSE I ZAGROŻENIA
Marcin Dębek
SPOSOBY WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII SKANOWANIA 3D ZABYTKOWEJ PRZESTRZENI. ARCHIWIZACJA 3D A WIZUALIZACJA 3D OBIEKTÓW – ZAGADNIENIA PODSTAWOWE
Ewa Jakubowska, Małgorzata Przeździek
MUZEALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ JAKO PLATFORMA INTEGRUJĄCA RÓŻNE TYPY DOKUMENTACJI ORAZ WSPOMAGAJĄCA DZIAŁANIA KONSERWATORSKIE I ZARZĄDCZE
13.30-14.30 lunch
14.30-17.30 Warsztaty, część 2
Demonstracja sprzętu
Arkadiusz Brzegowy, Andrzej Gołembnik
SKANOWANIE LASEROWE 3D I CO DALEJ – PRZYKŁAD INTERAKTYWNEJ DOKUMENTACJI BADAWCZEJ I KONSERWATORSKIEJ
Janusz Budziszewski, Michał Jakubczak
PROBLEMY DETEKCJI I OCHRONY KRAJOBRAZÓW ZABYTKOWYCH W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI TECHNOLOGICZNEJ POLSKI
Paulina Nowosielska, Tomasz Michalak
OPRACOWANIE INNOWACYJNEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI WIECZYSTEJ MATERIAŁÓW AUDIOWIZUALNYCH W FORMIE CYFROWEJ, METODĄ POWIERZCHNIOWĄ
Andrzej Koss, Jan Marczak, Wojciech Skrzeczanowski
WSPÓŁCZESNE LASEROWE TECHNIKI I TECHNOLOGIE W ANALIZIE I USUWANIU NAWARSTWIEŃ Z DZIEŁ SZTUKI I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH W ARCHITEKTURZE
17.30-18.00 dyskusja, zamknięcie warsztatów

Autorzy i tematy artykułów, które z powodu limitów czasowych nie będą wygłaszane podczas kongresu, natomiast są wydrukowane w wydawnictwie kongresowym:

  Joanna Białkiewicz
  WIELKOPOLSKA ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA A PROBLEMY OCHRONY ZABYTKÓW
  Katarzyna KołodziejczykSZTUKA SITE-SPECIFIC I JEJ AWANGARDOWE ROZWIĄZANIA W PRZESTRZENI KULTUROWEJ MIASTA HISTORYCZNEGO
  Ireneusz Płuska
  HISTORIA SZTUKI I KONSERWACJA WOBEC ZABYTKU
  Ewa Sadowska
  PRACE KONSERWATORSKIE Z UŻYCIEM CEMENTU ROMAŃSKIEGO W KRAKOWSKIEJ NEORENESANSOWEJ KAMIENICY PRZY UL. STUDENCKIEJ 14
  Zbigniew Wikłacz
  NADBUDOWY MODERNISTYCZNYCH KAMIENIC – SZANSE I ZAGROŻENIA
  Marta Wierzcholska
  OBIEKTY DWORCOWE ARCHITEKTURY XIX WIECZNYCH DWORCÓW KOLEJOWYCH NA OBSZARZE ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO
  Barbara Zin
  FILOZOFIA KONSERWATORSKA W NAUCZANIU AKADEMICKIM

Komentarze są wyłączone.