Komitet honorowy

PIOTR ŻUCHOWSKI
Sekretarz Stanu w MKiDN, Generalny Konserwator Zabytków
Przewodniczący Komitetu Honorowego

GUSTAVO ARAOZ
Prezydent ICOMOS

PAOLO DEL BIANCO
Fundacja Romualdo Del Bianco, Florencja

KAZIMIERZ FURTAK
Rektor Politechniki Krakowskiej

ADAM MYJAK
Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

JACEK GYURKOVICH
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej

JERZY JASIEŃKO
Przewodniczący Głównej Komisji Konserwatorskiej MKiDN, Politechnika Wrocławska

bp WIESŁAW MERING
Przewodniczący Rady ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego Episkopatu Polski

JACEK PURCHLA
Przewodniczący Rady d.s. Ochrony Zabytków MKiDN, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

ANDRZEJ ROTTERMUND
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

MAŁGORZATA ROZBICKA
Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Politechnika Warszawska

MAURIZIO DI STEFANO
Prezydent INC ICOMOS, Uniwersytet w Neapolu

TADEUSZ WIĘCKOWSKI
Rektor Politechniki Wrocławskiej

TADEUSZ ZIELNIEWICZ
Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Komentarze są wyłączone.